PRIVACY

Het FIRELAMP ™ privacy beleid is opgezet ter bescherming van de privacy van de gebruikers van de website en maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van FIRELAMP ™. Het beleid is van toepassing op alle FIRELAMP ™ producten en diensten tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. FIRELAMP ™ respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In zover als wij in het kader van de bestelprocedure, die noodzakelijk is voor het kopen van producten of diensten, persoonlijke gegevens van de gebruiker opvragen, beheren, verwerken of gebruiken, gebeurt dit alleen in het kader van de Nederlandse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruikers kunnen onze website bezoeken en zichzelf van de inhoud op de hoogte stellen, zonder persoonlijke gegevens te moeten opgeven.

Persoonlijke gegevens verstrekt de gebruiker vrijwillig, bijvoorbeeld wanneer er een bestelling wordt geplaatst, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of van soortgelijke functies gebruik maakt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:

  1. voor- en achternaam
  2. adres
  3. e-mailadres
  4. telefoonnummer
  5. geboortedatum
  6. naam van uw bank c.q. creditkaartgegevens
  7. bestelgeschiedenis

FIRELAMP ™ gebruikt de gegevens van de gebruiker voor de levering van zijn producten, algemene communicatie met de gebruiker en het verlenen van service aan de gebruiker. Voor het overige zullen de gegevens uitsluitend gebruikt worden met toestemming van de gebruiker. FIRELAMP ™ zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de gebruiker.

Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

FIRELAMP ™ maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of product. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen een computer of de bestanden die op een computer staan niet beschadigen.
Indien de bezoeker geen cookies accepteert, heeft de gebruiker altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in de browser. Als de bezoeker de cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet optimaal werken of dat er van bepaalde diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

FIRELAMP ™ gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

De informatie van bezoekers zijn privé en niet openbaar. De bezoeker is vrij in de keus welke informatie gedeeld wordt met FIRELAMP ™.

FIRELAMP ™ zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.