ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij FIRELAMP ™, hierna aangeduid als “FIRELAMP ™”, “ons” of “wij”, via de Fire-lamp.com website of de mobiele website (gezamenlijk aangeduid als “Fire-lamp.com”).

Door gebruik te maken van Fire-lamp.com en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (“de voorwaarden”). Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op Fire-lamp.com ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

 

 1. Prijzen en verzendkosten

De prijzen die zijn vermeld op Fire-lamp.com zijn inclusief de wettelijke BTW en verzendkosten.

 

 1. Bestelling/contractafsluiting

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal FIRELAMP ™ je hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen met de klantenservice die de terugbetaling zal afhandelen.

 

 1. Levering

FIRELAMP ™ gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestellingen af te leveren op een woonadres of ophaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze.

FIRELAMP ™ streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 1 dag na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 7 dagen plaatsvinden, dan kun je de bestelling kosteloos annuleren.

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met de FIRELAMP ™ klantenservice via het e-mailadres info@Fire-lamp.com.

 

 1. Herroepen van een bestelling

Je kunt je bestelling annuleren of (met klacht) retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 30 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als de artikelen aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je het bedrag exclusief de retourkosten terug, mits hiervan sprake is.

Als je je bestelling wilt annuleren of retourneren, breng ons hiervan dan op de hoogte via het Retourportaal. Retourneer de artikelen zoals hieronder vermeld in paragraaf 6 (Retourzendingen), binnen een termijn van 30 dagen zoals hierboven vermeld in paragraaf 5.1. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten (of, als de artikelen nog niet betaald zijn, te verrekenen met je saldo), uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen, of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden hebben ontvangen. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen.

Als een ontvangen artikel defect is, stel FIRELAMP ™ hiervan dan onmiddellijk op de hoogte en stuur het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen). Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door FIRELAMP ™ volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

 

 1. Retourzendingen

FIRELAMP ™ garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewijzigd of gedragen mogen zijn en dat etiketten niet zijn verwijderd.

Je kunt het Retourportaal gebruiken als je artikelen terug wilt sturen.

 

 1. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

iDEAL
Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruikt maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.

 

 1. Onze aansprakelijkheid

Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van FIRELAMP ™ als het gaat om zaken die wij op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten.

FIRELAMP ™ is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op FIRELAMP ™ is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling.

 

 1. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

 

 1. Garantie

Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal FIRELAMP ™ de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het retourformulier.

 

 1. Overdracht

FIRELAMP ™ behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

 

 1. Onschendbaarheid

Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.

 

 1. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op Fire-lamp.com berusten bij FIRELAMP ™ en haar dochterondernemingen of licentiegevers. Ieder gebruik van FIRELAMP ™ of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van FIRELAMP ™.

 

 1. Bedrijfsinformatie

FIRELAMP ™
Statutair gevestigd: Televisieweg 155,
1322 BH Almere
Kamer van Koophandelnummer: 63577267
BTW-nr.: NL211515152B01
Contactgegevens: info@Fire-lamp.com

12-12-2017